Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński z siedzibą, Krańcowa 17  21-100 Lubartów, Nip: 7141670479
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński.
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński oraz Produktów i usług partnerów handlowych Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 1. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński.
 2. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński oraz Produktów i usług partnerów handlowych Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 7. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
 8. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.krisbud.org wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.krisbud.org (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.krisbud.org nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.krisbud.org.

 1. W przypadku uzyskania przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.krisbud.org niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.krisbud.org i jej poddomen

 1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.krisbud.org, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.krisbud.org/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński i dostępnych na www.krisbud.org wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński za pośrednictwem www.krisbud.org możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński oraz partnerów handlowych Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński)

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.krisbud.org , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński i www.krisbud.org.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.krisbud.org.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński  nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.krisbud.org . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KRISBUD Krzysztof Ścierzyński serwisu i newsletterów.